Spring til indhold

Skov: En alternativ investering? Det kan være en god idé!

Investering i skov

Investering i skov er ikke umiddelbart det første vi som investorer tænker på, når vi ønsker at forrente vores formue. Alligevel kan det være et interessant alternativ for investoren, der er på jagt efter nye investeringstyper. 

Skovinvestering kan skabe fornuftige afkast, og er ikke direkte afhængig af den økonomiske udvikling. Træerne vokser uanset hvordan det går i verden, og vil derfor stige i værdi. Det kan selvfølgelig være svært at se forskellen fra dag til dag, hvorfor skov nok bør betragtes for værende en langsigtet investering. 

Fordelen ved netop den lange tidshorisont er, at træet vil vokse selv i perioder hvor prisen på træ er lav. Har du ikke travlt med at sælge? Så vil træet vokse sig større, hvilket betyder en større salgspris. Dette kan mere eller mindre fortsætte, til du ønsker at sælge.

Investering i skov - godt for miljøet

Når du investerer i skov, så gør du potentielt noget godt for miljøet. Det kan selvfølgelig være svært at bedømme overordnet, men der findes en del virskomheder, der har et stort fokus på miljø og bæredygtighed. Ifølge Difko.dk udleder en dansker i gennemsnit 6-10 Tons co2. En investering på 50.000 vil derfor være nok til, at skoven binder mere end den mængde Co2, den enkelte dansker udleder.

Bæredygtige investeringer og socialt ansvar

investering i skov kan udover at være en god, alternativ investering, også give god samvittighed. Vælger du de rigtige investeringsprojekter, kan du være med til at investere i koncepter, der også har fokus på skove i de fattigere dele af verden. Altså kan du være med til at skabe jobs og bedre vilkår for personer, der virkelig har brug for dette.

Herudover er der naturligvis den oplagte vinkel omkring biodiversitet, et rigere dyreliv, optagelsen af Co2 og den generelle grønne omstilling i forbindelse med bekæmpelse af klimaforandringerne.

Hele verden har i øjeblikket deres øjne rettet mod klimaet, så måske skovinvesteringer også går en lysere – eller grønnere – fremtid i møde.

Skovinvestering

Er skov en god investering?

For at en investering skal være god, så kræver det naturligvis at der som minimum er et positivt afkast. Desuden et afkast der er højere end alternativer som aktier, obligationer eller almindelige renter fra en højrente konto. I denne beregning skal der ligeledes tages højde for risikoen ved investering. Som investor skal du altså gøre op med dig selv, hvorvidt investering i netop skov kan være en god tilføjelse til din portefølje

Vil dine penge blive forrentet bedre andre steder? Så er det måske ikke ved skovinvestering du skal starte. Ønsker du omvendt at sprede din risiko, eller at investere alternativt – måske mere grønt? Så er denne type investering potentielt en god mulighed.

Læser du rundt om på nettet, vil du finde forskellige svar på afkastet. Det er ikke svært at finde projekter der lover op imod 10% i årligt afkast. Ofte fungerer det desuden således, at man modtager et mindre løbende afkast, og et stort afkast i sidste ende – når træerne fældes og sælges.

Til sammenligning kan du her se eksempler på investering og afkast ved aktier og obligationer.

Sådan tjener du penge på skovinvestering

Der bruges enorme mængder af træ i hele verden. Særligt i vækstlande som Kina er der et øget behov, begrundet af den store befolkningstilvækst vi ser. Generelt er antallet af familier i middelklassen ligeledes stigende. Her er træet nødvendigt indenfor både indretning og opførsel af byggerier.

På trods af, at fremtiden ser lys ud for investorerne i skov – så er det ikke det mest afprøvede eller efterspurgte investeringsemne. Det er begrænset, hvor mange der kan og vil investere i træer – og desuden vælter vi ikke rundt i platforme, der tilbyder netop denne form.

Der findes flere måder at tjene penge ved investering i skov. Du kan blandt andet købe træer, modtage udbytte løbende fra salg af frugter m.v. for til sidst modtage et større beløb, for salg af træet i voksen størrelse.

Du kan også investere i virksomheder der producerer trævarer og tømmer eller virksomheder der er direkte afhængige af skovdrift og altså sælger udstyr, maskiner m.v. i forbindelse med dette.

Investering for afkast eller god samvittighed?

Der findes investeringsalternativer for begge lejre af investorer. Altså både dem der går hardcore efter kroner/øre resultatet, men ligeledes dem der også ønsker en klimavenlig, grøn investering. Det er blandt andet muligt at investerer direkte i plantager, hvor der løbende udbetales et udbytte (eksempelvis fra træets frugter). Endvidere bliver der så udbetalt et stort udbytte ved slutningen af træets levetid – altså i forbindelse med fældning og salg af træet.

Det er også muligt at finde løsninger, hvor miljøet spiller en større rolle. Her taler de til investoren der ønsker at have samvittigheden ekstra meget med i investeringen. Det er blandt andet muligt at donere træer, og man kan hjælpe med at skaffe arbejde til lokalbefolkningen i fattigere områder.

Er du ikke sikker på, at du er interesseret i at handle skov via alment “ukendte” platforme, så kan du eventuelt finde en aktie der omfatter samme område. Det kan eksempelvis være producenter af værktøj eller maskiner til skovbrug. Vælger du at gå den vej, skal du dog overveje at risikoprofilen ændres, da dette i bund og grund er endnu en aktie.

Risiko ved investering i træer

Der er altid risiko forbundet ved investering. Du kan risikere at tabe hele, eller dele af den investerede kapital. Investering i træer, skov og plantager er ingen undtagelse. Der kan ske fejl i produktion og opbevaring af træet. Klimaet kan have en indflydelse i form af eksempelvis for meget regn, storm eller tørke.

Der kan endvidere være risiko forbundet, i forhold til den geografiske placering. Der er forskel på forhold for virksomhederne, alt efter hvor i verden de er placeret. At drive virksomhed i Baltikum, er ikke det samme som at drive virksomhed i Afrika. Her spiller erfaring og kendskab en stor rolle.

Træerne kan trues af dyr, herunder insekter. Endvidere er der en risiko for brand. Det er dog muligt for virksomhederne, at arbejde på minimering af disse risici. Blandt andet kan der etableres brandbælter. Man kan vande kunstigt og sørge for god uddannelse af personalet der passer og plejer.

Vil du hjælpe os med at skabe det bedste indhold?

Vurder indlægget:

Tak for din bedømmelse!

Vil du hjælpe os med, at nå ud til flere personer?

Tak for din vurdering

Hvad kan vi forbedre?

Investering

Vil du være en del af klubben?

Modtag løbende opdateringer, unikt indhold & muligheden for at benytte vores brevkasse!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.