Aktieanalyse: Guide til teknisk analyse af aktier – Kom godt i gang [2022]

Teknisk analyse

Er du træt af at købe, sælge og vælge de forkerte aktier? Som investor er det væsentligt, at du har styr på dine værktøjer omkring analyse af aktiver. De to primære hedder henholdsvis fundamental analyse samt teknisk analyse, som dette indlæg handler om. Analyserne kan  bruges på andre områder, men i dette tilfælde ser vi det udelukkende i lyset af aktier.

Skal det være lettest muligt? Automatiser din investering med Nordnets månedsopsaring. - Klik her!

Formålet med dette indlæg er, at lære dig det basale omkring teknisk analyse. Der er meget viden hvis du er helt ny, hvorfor der fokuseres på det væsentligste omkring teknisk analyse for begyndere. 

Hvad er teknisk analyse?

Grundlæggende for den tekniske analyse af aktier gælder troen på, at aktiernes kurser ikke bevæger sig helt tilfældigt. Når aktionærer bruger teknisk analyse som værktøj, så tror de altså på, at de kan aflæse og forudse mønstre og reaktioner i aktiernes kurver og grafer.

Når du bruger teknisk analyse som metode, forsøger du altså ikke at købe aktier baseret på baggrund af de fundamentale værdier. I stedet benyttes grafens bevægelser og troen på gentagelser, vurderet på baggrund af en række værktøjer og indikatorer, som vi ser nærmere på i dette indlæg.

Tidshorisont ved teknisk analyse

Oftest forbindes teknisk analyse med kortsigtet aktiehandel – nogen gange endda flere gange dagligt. Som modsætning forbindes den fundamentale analyse med langsigtet investering.

Det at væsentligt at du som investor afgør din personlige tidshorisont, risiko og tilgang til investering overordnet. Både for at revurdere valget om at benytte teknisk analyse, men ligeledes for at forstå, hvordan du skal benytte dine nye værktøjer korrekt.

Handler du på den helt korte bane, så vil dette medføre høj risiko. Denne type investor, kaldes ligeledes for en day-trader. Her analyseres aktier helt ned til timer eller minutter, hvilket fører til meget tid foran skærmen – og mange handler løbende. 

Handler du på den lidt længere bane? Så er du måske mere velegnet i positionen som swing-trader. Her ser du lidt mere overordnet på den daglige udvikling af aktierne, hvilket skaber en smule mere frihed, samt sænker risikoen en lille smule. 

Skal det være lettest muligt? Automatiser din investering med Nordnets månedsopsaring. - Klik her!

Der findes andre typer af aktive investorer, der eksempelvis har fokus på momentum eller handel med meget små marginer – men, ovenstående er de primære.

Grafer & indikatorer

Ved teknisk analyse handler det for dig om, at finde bedst mulig information på baggrund af graferne. Der findes flere typer af grafer – du kender dem typisk som normale “kurver”. Graferne kan dog ligeledes komme til udtryk som blandt andet candlesticks, hvilket du kan se på billederne herunder. Et candlestick viser på baggrund af henholdsvis rød og grøn farve, hvordan kursens udvikling har været den enkelte dag. Jo længere en grøn pind du ser? Jo mere er aktien altså steget den pågældende dag – og modsat.

Med en kort introduktion til, hvorfor graferne er gået fra at være steger til at bestå af pinde, så kan vi nu se nærmere på forskellige typer af indikatorer.

En indikator er et væsentligt værktøj, ved teknisk analyse. En indikator bruges til at vurdere, hvornår der bør købes eller sælges. Altså vil der på baggrund af grafens udvikling indikeres, hvordan prisen vil udvikle sig. Via vores værktøjer kan vi læse disse indikationer, hvilket hjælper os med at træffe de rette beslutninger.

1. Glidende gennemsnit

Det glidende gennemsnit er en simpel graf, der viser dig aktiens gennemsnitlige kurs, over et bestemt antal dage. Benytter du eksempelvis 30 dages glidende gennemsnit? Så divideres de seneste 30 dages lukkekurs med 30, for at finde den gennemsnitlige kurs. Denne vises som en graf, hvilket viser dig aktiens overordnede retning.

Grundlæggende bruges glidende gennemsnit altså til at identificere indikationen af aktiens overordnede tendenser. Senere vil du dog erfare, at det glidende gennemsnit ligeledes bruges til at finde støtte- og modstandsniveauer, samt som en del af MACD indikatoren.

2. MACD indikatoren

MACD er en forkortelse for Moving Average Convergence Divergence. Denne indikator viser dig ændringerne i prisbevægelserne og giver dig altså signaler om, hvornår du bør overveje enten at købe eller sælge. 

Indikatoren består af to glidende gennemsnit. Som vi lærte i forrige afsnit er et glidende gennemsnit en linje, der markerer den gennemsnitlige udvikling. Ved at lave to glidende gennemsnit, med henholdsvis et kort og et langsigtet, kan vi få indikeret købs- og salgssignaler ud fra bevægelserne. Eksempler kan være glidende snit på 50 & 200 dage.

Signalerne kommer ved, at det korte og det lange glidende gennemsnit krydser hinanden. Når det kortsigtede glidende gennemsnit krydser og bevæger sig væk fra det langsigtede, er MACD-værdien positiv. Dette tolkes som et købssignal.

Omvendt vil et negativt glidende gennemsnit, altså når det korte gennemsnit krydser og bevæger sig væk fra det langsigtede, være et salgssignal. Dette signalerer nemlig, at aktien er i en nedadgående trend. 

Til højre kan du se hvordan det korte glidende gennemsnit (blå), først laver et salgssignal, senere laver et købssignal og afslutningsvis laver et salgssignal igen. 

Macd indikator

3. RSI - Relative Strenght Index

Aktiemarkedet har tendenser til, at bevæge sig i bølger. Det kan derfor være rart at få en indikation af, om aktien der analyseres er på vej til at foretage en vending. Netop dette kan RSI indikatoren være med til at opklare for dig.

RSI måles som regel over en periode på to uger. Helt simpelt udregnes RSI ved at tage de gennemsnitlige gevinster for de sidste 14 dage og dividerer dem med de gennemsnitlige tab.
Det RSI helt kort kan fortælle dig, er altså om aktien er ved at være overkøbt eller oversolgt. 

Som det fremgår af billedet indikerer RSI indikatoren, der ses nederst af de to kurver, hvornår aktien er både overkøbt- og solgt. Dette redskab bør ikke stå alene, men kan altså hjælpe dig med at vurdere, hvornår en aktie har nået bunden og potentielt vil bevæge sig i modsatte retning.

RSI indikator

Trends

Det antages i teknisk analyse, at kursernes bevægelser følger en trend. Altså er det muligt at tyde en overordnet retning for kursen. Enkelte dage kan sagtens være modsigende – men gennemsnittet for en periode, vil ofte indikere en overordnet retning for aktiens kurs.

Den overordnede trend for en aktie, eller et marked, kan grundlæggende opdeles i tre forskellige. Betegnelsen baseres på aktiens overordnede retning. Som udgangspunkt vil intentionen for den teknisk analyserende investor være, at købe aktien når denne er i en opadgående trend.

  • Når aktien bevæger sig i en opadgående retning, kaldes dette ligeledes for uptrend.
  • En neutral, flad bevægelse, kaldes ligeledes for sidelæns eller sideways.
  • Bevæger aktien sig nedadgående? Så beskrives dette som værende downtrend.

 

Trendkanaler

Trendkanaler er et værktøj der kan bruges til at skabe en bedre forståelse for, hvilken retning markedet bevæger sig i. Som vi netop har gennemgået vil en opadgående trend være defineret ved, at grafen viser stigende (højere og højere) toppe. Ligeledes vil de bunde der skabes, følge toppen og være stigende som i det eksempel der bruges i nedenstående grafik.

Omvendt vil en nedadgående trend defineres ved, at både toppene og bundende vil være lavere og lavere – altså vil den kanal der skabes, være nedadgående.

Trendkanalerne skabes ved, at tegne streger der følger flest mulige toppe, i en given periode. Efterfølgende kopieres denne streg – og placeres over flest mulige bunde bunde. Du vil nu have skabt en kanal der viser dig både retning, og det spænd aktien bevæger sig i. 

I dette eksempel ses det, hvordan både toppe og bunde stiger. Der kan indsættes to paralelle streger, der tydeliggør aktiens trend, baseret på toppe og bunde.

 Det ses ligeledes hvordan prisen støder mod bunden af kanalen, før den igen “Hopper” op. 

Det kan være et godt tegn hvis aktien ‘bryder’ trenden i opadgående retning – men samtidig et faresignal, hvis den bryder ned.

Trendkanaler

Støtte- og modstand

Som nævnt i introduktionen er teknisk analyse baseret på, at aktiens kurser ikke bevæger sig tilfældigt. Et af de steder hvor netop denne opfattelse kommer til udtryk, er i det der kaldes for aktiens støtte- og modstandsniveauer.

Formålet med at tyde aktiens modstands og støtteniveau er, at vi kan få en grundlæggende idé om, hvilket område kursen bevæger sig i. Herunder hvor kursen vil møde modstand og have svært ved at stige yderligere, eller omvendt hvor den vil få støtte efter et fald og ‘vende’.

I grafen kommer modstands og støtteniveauer til syne ved at være punkter, hvor aktien gentagende gange har haft svært ved at gå over eller under. Er aktien flere gange steget til kurs 100, hvorefter den er faldet lidt? Eller har aktien flere gange ramt kurs 70 hvorefter den er steget? Så vil dette være tydelige modstands og støtteniveauer.

Når du finder støtte og modstandsniveauer er det vigtigt, at du ikke tvinger dine øjne til at finde disse. Niveauerne skal være tydeligt at se, ved simpelt at lade øjnene glide hen over grafen for en bestemt tid.

 

Værktøjer til teknisk analyse

Der er selvfølgelig ikke meget ved at lære omkring værktøjer til teknisk analyse af aktier, hvis ikke der er mulighed for rent faktisk at bruge dem. Herunder følger et par bud på, hvordan du kan komme i gang med træningen af teknisk analyse, uden at skulle betale en krone. 

Nordnet - Teknisk analyse

Hos Nordnet er der tilføjet en funktion, der giver dig en mindre række redskaber til teknisk analyse. Det er begrænset hvad du har muligheden for at tilgå, men det kan være et fint sted at starte hvis du blot ønsker at få en indikation på hvordan de forskellige indikatorer ser ud, helt simpelt, når de indsættes i perspektiv til en aktie.

TradingView

Hos TradingView får du tilbudt alt hvad du som begynder – og måske også rutineret – har brug for, ved teknisk aktieanalyse. Her findes tonsvis af indikatorer, søgemuligheder, overvågningsværktøjer og meget mere. Det kan virke en smule overvældende ved første øjekast, men bruger du lidt tid er det faktisk forholdsvis simpelt at finde rundt i. TradingView er ligeledes gratis, men tilbyder tilkøbsmuligheder.

Vil du vide endnu mere om analyse af aktier? Du finder et bredt udvalg af bøger om både fundamental og teknisk analyse her.

Vil du hjælpe os med at skabe det bedste indhold?

Vurder indlægget:

Tak for din bedømmelse!

Vil du hjælpe os med, at nå ud til flere personer?

Tak for din vurdering

Hvad kan vi forbedre?

Investering

Vil du være en del af klubben?

Modtag løbende opdateringer, unikt indhold & muligheden for at benytte vores brevkasse!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.