Lønseddel: Får du nok i Løn? Forstå indholdet og tjek efter i dag

Lønseddel

Er du en af de mange danskere, der blot antager at der er styr på lønseddelen hver måned? Så er der desværre dårlige nyheder. Cirka hver anden dansker oplever fra tid til anden, er der er større eller mindre fejl i forbindelse med deres lønseddel. I dette indlæg ser vi nærmere på, hvordan man kan tjekke sin lønseddel og sikre, at det rigtige beløb bliver betalt – måned efter måned.

Hvad er en lønseddel?

Skal det være lettest muligt? Automatiser din investering med Nordnets månedsopsaring. - Klik her!

En lønseddel er et skriftligt dokument, udleveret elektronisk eller i fysisk eksemplar. Lønsedlen dokumenterer, hvad lønmodtageren har tjent for et givent stykke arbejde i en given tid. Lønsedlen er for medarbejderen dokumentation på betaling af ATP, A-skat samt arbejdsmarkedsbidrag.

Uanset om du arbejder fuld, deltid eller andet – så har du som lønmodtager ret til at modtage en lønseddel fra din arbejdsgiver. Denne skal du modtage senest på dagen, hvor lønnen er udbetalt til din konto – så du kan kontrollere at informationer og udbetaling er ok.

Lønseddel eksempel - forstå din lønseddel

Lønningsdagen er for det meste en fest. Lønseddelen kommer, og vi skal ind og se hvor mange penge vi i denne omgang får for månedens slid og slæb. Men, hvad betyder alle felterne egentlig? Vi har lavet en lille oversigt, så du nemt kan danne dig et overblik over hvad det egentlig er der foregår.

1. Arbejdstimer

Dine arbejdstimer består af det samlede antal timer, hvor du har været tilstede på din arbejdsplads og udført et stykke arbejde for dem.

2. Ferieberettiget løn

Din ferieberettigede løn beregnes ved at gange antallet af timer du arbejder, med din lønsats.

3. Pension

Hvis du eller din arbejdsgiver indbetaler penge til pensionen, vil dette fremgå af din lønseddel.

4. ATP-bidrag

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) udbetales når du når din folkepensionsalder. Du kan få overblikket på borger.dk.

Skal det være lettest muligt? Automatiser din investering med Nordnets månedsopsaring. - Klik her!

5. AM-bidrag

Arbejdsmarkeds bidraget betales til staten, og dækker de udgifter staten har til dagpenge, efteruddannelse, aktivering med videre.

6. Skattefradrag

Dit skattefradrag er et beløb, du ikke skal betale skat af. Altså en form for ‘rabat’. Klik her for at læse mere om de forskellige skattefradrag.

7. A-skat

Du betaler en høj del af din løn i skat til den danske fælleskasse. Det finansierer vores samfund og fremgår i tal og procent på lønseddel.

8. Frokostaftale m.v.

Hvis i har en kantineordning, et fitnessrum eller andet der betales gennem lønnen, fremgår dette af din lønseddel.

9. dispositionsdato

Dispositionsdatoen er ensbetydende med den dag, hvor beløbet er disponibelt. Altså betyder dette, hvornår du har pengene på kontoen.

10. Løn til udbetaling

Løn til udbetaling er ensbetydende med den løn der sættes ind på din konto, når alt udregnet, lagt til og trukket fra.

11. Feriepenge

I danmark har vi ret til, at holde 5 ugers betalt ferie. Dine feriepenge er altså et beløb, som arbejdsgiveren lægger til side.

12. Indeværende år

Samlet for indeværende år er en oversigt over din løn før skat, dine feriepenge samt AM, ATP og pensionsbetalinger.

Fejl på lønseddel - hvad nu?

Det er naturligvis vigtigt, at du tjekker din lønseddel forholdsvis hurtigt efter du modtager denne. Hvis du opdager fejl eller mangler, så kontakt blot din ansvarlige leder eller arbejdsgiver og bed dem om at rette fejlen. Hvis manglende betaling videreføres til den kommende måned, så sørg for kontrol af, at det bliver overholdt.

Hvis din arbejdsgiver mod forventning ikke er villig til at hælpe? Så bør du kontakte din tillidsrepræsentagt på arbejdspladsen eller alternativt gå til din fagforening.

Forsinket lønseddel

I hovedparten af tilfældene, så skyldes manglende løn eller lønseddel ikke manglende betalingsevne. Ofte er dette udelukkende begrundet af manglende erfaring og rod i administrationen. Frem for at gå i flæsket på din chef, så start gerne med at informere herom, og spørg eventuelt om du kan være behjælpelig med noget i forbindelse hermed.

Hvis situationen fortsætter, så er dette potentielt et brud på ansættelseskontrakten, og det vil være muligt at tage sagen videre i de helt ekstreme tilfælde. Søg hjælp hos din tillidsrepræsentant, eller forelæg eventuelt din sag for fagforeningen.

5 klassiske fejl på din lønseddel:

1. Dit timeantal er forkert

Registrerer du ikke selv dit timeantal, så kan der hurtigt ryge en time til eller fra. Sørg for selv at holde styr på dit timeantal og tjek.

2. Manglende tillæg

Hvis det er aftalt at du modtager tillæg i forbindelse med aften,weekend, helligdag eller lignende, så kontroller at du har modtaget det korrekte beløb.

3. Udbetalt forkert beløb

Kontroller at det udbetalte beløb stemmer overens med beløbet i feltet løn til udbetaling på din lønseddel.

4. Selvbetalte pauser

Husk på, at du ikke skal arbejde i dine selvbetalte pauser. Hvis du arbejder i din planlagte pause, så skal du have betaling for dette. Informer din arbejdsgiver herom.

5. Pension

Kontroller gerne, at det beløb der potentielt står på din lønseddel, rent faktisk er gået ind som betaling hos dit pensionsselskab.

Har jeg krav på en fysisk lønseddel?

Du har krav på et modtage en lønseddel, senest den dag din løn kommer til udbetaling. denne skal bruges til at kontrollere, at alle informationer er korrekte. Din arbejdsgiver kan være tilmelds elektronisk post / eboks. Du har derfor ikke nødvendigvis et krav om, at modtage din lønseddel i papirformat. For størstedelen gælder det, at lønsedlen bliver tilsendt din eboks indbakke senest på lønningsdagen. Ofte et par dage før.

Hvad skal en lønseddel indeholde?

Hvordan din lønseddel ser ud, afhænger af din stilling, ansættelsesforhold og måden hvorvidt din arbejdsgiver udarbejder lønsedlerne. Alle lønsedler er altså ikke 100% identiske. På trods af de forskellige “design” af sedlen, så er der en række krav til, hvad din lønseddel skal indeholde.

På din lønseddel skal følgende oplyses:

  • Perioden som lønsedlen dækker
  • Beløbet der betales i arbejdsmarkedsbidrag samt A-skat
  • Dit navn, din adresse samt dit CPR-nummer.
  • Firmanavn, adresse samt CVR eller SE nummer på din arbejdsgiver.

Hvor finder jeg mine gamle lønsedler?

Som arbejdsgiver, er virksomheden forpligtet til at gemme oplysningerne om medarbejdernes løn i 5 år. Er du interesseret i at finde gamle lønsedler frem, kan du altså kontakte både nuværende og tidligere arbejdsgivere.

Det anbefales endvidere, at du som lønmodtager selv gemmer dine lønsedler, så du har dokumentation hvis der skulle opstå fremtidige problemer med skat eller din arbejdsgiver.

Da mange på nuværende tidspunkt modtager lønsedlerne på eboks, sker dette ofte automatisk. Modtager du dem fysisk, bør du dog holde styr på dem. Det er endvidere vigtigt at kunne dokumentere lønnen, hvis din arbejdsgiver skulle gå konkurs og du skal søge tabt løn hos lønmodtagernes garantifond.

Vil du hjælpe os med at skabe det bedste indhold?

Vurder indlægget:

Tak for din bedømmelse!

Vil du hjælpe os med, at nå ud til flere personer?

Tak for din vurdering

Hvad kan vi forbedre?

Investering

Vil du være en del af klubben?

Modtag løbende opdateringer, unikt indhold & muligheden for at benytte vores brevkasse!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.