Spring til indhold

Ordbog: Investering

Hele verdenen omkring aktier og investering, er fyldt med forskellige og forvirrende begreber. Vi udarbejdet en stor oversigt over de mest relevante begreber man kan støde på, ved handel med aktier og investering generelt. Har du kommentarer eller tilføjelser? Så kontakt os gerne.

Der opdateres og tilføjes løbende flere begreber. For at holde arbejdet overskueligt er der kun sorteret efter første bogstav (A-Z).

Investeringsordbog:

A

A-AKTIE:
Ofte de oprindelige aktier. Normalt giver A aktier i modsætning til B-aktier stemmeret ved generalforsamling.

AKKUMULERENDE:
Er eksempelvis en fond er akkumulerende, betyder dette at eventuelt afkast reinvesteres i porteføljen.

AFKAST:
Det samlede afkast på din investering består af kursændring og evt. udbytte.

AKTIE:
En ejerandel i et aktieselskab. Købes ud fra virksomhedens kurs og giver blandt andet ret til udbytte.

AKTIEANALYSE:
En vurdering af selskabets aktie. Oftest teknisk- eller fundemental.

AKTIEINDEKS:
Måler den gennemsnitlige udvikling for en udvalgt gruppe af aktier.

AKTIV FORVALTNING:
Når en person aktivt handler, for at forsøge at skabe det bedst mulige afkast.

AFVIKLINGSDAGE:
Fra salgsdagen til dagen hvor beløbet modtages. Dato hvor pengene modtages kaldes valørdatoen.

AKTIEEMISSION:
Når aktieselskabet udsteder flere aktier, for at øge deres egenkapital. (Få flere penge i kassen).

B

B-AKTIER:
Udstedes ved udvidelse af egenkapitalen. Her har du ofte ingen stemmeret, men kan ofte alligevel modtage udbytte m.v.

BEAR MARKET:
Når markedet er negativt og alt opfattes dårligt. Oftest endbetydende med fald i aktiekurserne.

BENCHMARK:
Udvalgt portefølje eller indeks man sammenligner sin egen portefølje med, for at se hvordan man klarer sig. Eksempelvis Amerikanske S&P500.

BULL MARKET:
Et generelt optimistisk marked. Priserne er oftest stigende og oplysninger tolkes positivt.

BØRSKODE:
Kaldes også for tickeren. Er en forkortelse eller kode der kendetegner aktien. Cola-Cola: KO.

BØRSNOTERING:
Når en virksomhed bliver en del af Børsen og kan købes. (Tidligere er de privat-ejede).

C

CYKLISK AKTIE:
En aktie der er følsom over for udviklingen i økonomien. Eksempelvis smykkevirksomheder der sælger mindre i dårlige perioder.

CYKLISK AKTIE:
En aktie der er følsom over for udviklingen i økonomien. Eksempelvis smykkevirksomheder der sælger mindre i dårlige perioder.

CERTIFIKAT:
Et certifikat følger udviklingen i et aktiv. Du kan eksempelvis købe et certifikat der ‘tracker’ guld, og følger prisen på dette.

D

DEPOT:
Dit depot er der hvor dine aktiver/investeringer opbevares. Handler du aktier kunne dit aktiedepot være hos Nordnet.

DEFENSIV AKTIE:
En aktie der påvirkes mindre af svingninger i økonomien. Oftest selskaber med varer vi har brug for uanset. (Mad, medicin, forsikring).

DIVIDENDE:
Ensbetydende med udbytte. Altså det der på generalforsamlingen besluttes at udbetale (Hvis det ønskes).

DOW JONES:
Et aktieindeks fra USA, der viser udviklingen i de 30 førende (industri) aktieselskaber.

DIVIDEND YIELD:
Aktieudbyttet i procent, i forhold til aktiens kurs. Også kaldet udbytteprocent.

DIVERSIFIKATION:
Ved at sprede investeringer over flere forskellige aktier / investeringsformer opnår man en lavere risiko.

E

EARNINGS PER SHARE:
Forkortet EPS. Viser overskuddet pr. aktie efter skat.

EMERGING MARKETS:
Lande med en økonomi i forbedring sammenlignet med den vestlige. (Nye, kommende markeder).

ETF:
Betyder Exchange traded fund. En udenlandsk investeringsforening der investerer i et ofte stort antal aktier.

F

FOND:
En fond ejer et antal forskellige aktier. Fonde er ofte underafdelinger i investeringsforeninger.

FUTURES:
En aftale om at købe et aftalt aktiv, til en bestemt pris, på et bestemt tidspunkt. Både køber og sælger er bundet.

FUNDAMENTAL ANALYSE:
En analyse af aktiver ud fra fundamentale værdier som regnskab, ledelse og forventninger.

G

GEARING:
Når den investerede kapital er større, end den kapital man selv har. Simpelt forklaret investering for delvist lånte penge.

GAK:
Den gennemsnitlige anskaffelses kurs (inklusiv kurtage m.v.) er den gennemsnitlige pris, du har betalt for en bestemt aktie. Altså gennemsnitsprisen. 

GENERALFORSAMLING:
Gennemgang af virksomhedens drift – herunder regnskab og beslutning omkring udbytte. 

H

HORISONTAFKAST:
Horisontafkast tager udgangspunkt i en udvalgt periode, og viser afkastet i denne. 

HEDGEFOND:
Et investeringsselskab. Minder om investeringsforeningerne, men må anvende gearing og investere bredere i finansielle instrumenter.

HANDELSOMKOSTNINGER:
Ensbetydende med de omkostninger der opstår ved køb eller salg af aktiver. Herunder Gebyr eller kurtage.

I

INDRE VÆRDI:
Virksomhedens egenkapital. Findes i balancen er er virksomhedens aktier fratrukket virksomhedens passiver (Formue minus gæld).

INVESTERINGSFORENING:
Foreninger der via deres fonde investerer i forskellige grupper af aktier. Eksempelvis Danske aktier, globale aktier eller obligationer.

INDEKSFOND
En fond i en investeringsforening kan være passivt forvaltet og følge et bestemt aktieindeks, eksempelvis kan benchmark være S&P500.

 

K

K/I:
Kurs/Indre værdi – Et udtryk for, hvilken pris man betaler for virkomhedens egenkapital.

KURS:
Kursen/Aktiekursen er prisen du kan købe eller sælge for, på tidspunktet hvor du aflæser den.

KURSGEVINST/TAB:
Udviklingen i kursen fra tidspunktet hvor du køber, til tidspunktet hvor du sælger vi give gevinst eller tab.

KURSMÅL:
Ofte kan du læse analytikeres vurdering af, hvad kursen for aktien estimeres til at være om x-antal tid.

KURTAGE:
Omkostninger, gebyr eller kurtage. et beløb du betaler for at handle dit aktiv.

KURSRISIKO:
Kursen af dit aktiv kan ændre sig efter køb. Kan ligeledes være valutakurs der ændrer sig.

M

MARKEDSVÆRDI:
Selskabets samlede værdi på markedet. Du finder denne ved at tage kursen og gange med antal aktier.

MINDSTERENTE:
Fastsættes to gange årligt og afgør hvornår en obligation er ‘blåstemplet’ og skattefri.

MARKED(ET):
En fælles betegnelse for handlen med værdipapirer eller andre aktiver. Eksempelvis: Markedet er grønt (aktierne er i plus).

O

OBLIGATION:
En obligation er simpelt forklaret et gældsbevis. Altså et lån der tilbagebetales med renter.

OECDsamarbejdet:
Et samarbejde mellem vestlige lande, som blandt andet indebærer dobbeltbeskatningsaftalen (15%).

OPTION:
Retten til at købe eller sælge til en aftalt pris på et aftalt tidspunkt.
I USA gælder dette i hele løbeperioden, i EU kun ved udløb.

P

PORTEFØLJE:
En portefølje er den samlede beholdning af eksempelvis aktier (Aktieportefølje) eller investeringer (Investeringsportefølje)

P/E:
Price / earning er forholdet mellem aktiens kurs og indtjeningen per aktie. Altså er en lav P/E ensbetydende med en billigere aktie.

PERFORMANCE:
Præstationen i sammenligning med et andet benchmark. Kan eksempelvis være aktieporteføljens performance sammenlignet med C25.

R

RISIKO:
Din vurderede risiko, er chancen der vurderes at være for, at værdipapiret svinger i procent.

REIT:
Aktieselskaber, oftest amerikanske, der investerer i forskellige typer af ejendom.

RENTE:
Renten er den procentsats der returneres sammen med lånet, som ‘betaling’.

S

SHORT:
Salg af værdipapirer man ikke ejer (lånes mod betaling), for efterfølgende at købe disse billigere og tjene på differencen – hvis alt går godt.

STOP LOSS:
En grænse der sættes, og automatisk sælger aktien ved et kursfald til en bestemt grænse. Bruges for at minimere tab.

STOP PROFIT:
En grænse der sættes, og automatisk sælger aktien ved en kursstigning til en bestemt grænse, for at tage profitten.

T

TEGNINGSRET:
Når der udstedes nye aktier (Kapitaludvidelse) får nuværende aktionærer retten til et antal aktier, som tilsvarer det fald der sker ved udvidelsen af antal aktier.

TEKNISK ANALYSE:
Analyse af aktier ud fra historiske mønstre, trends og reaktioner i aktiernes grafer, der antages at gentage sig.

TOTALINDEKS:
Samtlige aktier noteret på eksempelvis Københavns fondsbørs (Altså det samlede danske aktieindeks).

U

UDBYTTE:
Hvis et aktieselskab vælger at udbetale en del af overskuddet til aktionærerne, kaldes dette for udbytte. Udbyttes vedtages på generalforsamlingen.

UDBYTTEAKTIE:
En aktie der udbetaler udbytte til aktionærerne. Dette kan variere fra periode til periode, og er ikke en fast ting.

UDBUD:
Afspejler den pris, som køberne er villige til at betale for aktivet på nuværende tidspunkt.

V

VALUTA:
Den officiele betaling i pågældende land, altså møntfod. Eksempelvis Kronen, pund, Euro eller Dollar.

VALUTAKURS:
Valutaens kurs (prisen for at købe valutaen) kan variere. Dette kan indebære en risiko for værdien af din investering.

VÆRDIPAPIR:
Kan føres tilbage til gamle dage hvor aktier, obligationer og andre investeringsbeviser var fysiske. Er fortsat et udtryk for samme, på trods af elektronisk opbevaring.

VOLATILITET:
Et udtryk for udsving i aktiekursen. Hvis en aktie har en høj volatilitet, vil aktiens pris altså svinge meget.

VÆKSTAKTIER:
Betaler ofte ej udbytte, men reinvesterer i sig selv. Høj vækst i både indtjening og omsætning.

VALUEAKTIER:
Ofte store, værdifulde aktieselskaber. Disse vækster ikke liges hurtigt, men er ofte i en modningsfase, og betaler derfor (I nogen tilfælde) udbytte.

X-Y-Z-Æ-Ø-Å

X-DAG:
Den dag udbyttet sendes til udbetaling. Aktien skal senest købes dagen før, hvis man ønsker at modtage udbytte – ellers handles den uden.

ÅBNINGSKURS:
Aktiens kurs på det tidspunkt hvor den enkelte børs åbner. Tilsvarende er lukkekursen værdien ved lukketid.

ÅRSREGNSKAB:
Aktieselskabets regnskab – følger ikke nødvendigvis kalenderåret. Årsregnskabet viser selskabets økonomiske status.

Mangler du et bestemt ord? Send os gerne en forespørgsel på Kontakt@investeringsliv.dk

Investering

Vil du være en del af klubben?

Modtag løbende opdateringer, unikt indhold & muligheden for at benytte vores brevkasse!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.